Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Portál ASP

Platnosť Vášho hesla vypršala. Pre prihlásenie do systému je potrebné heslo zmeniť.
Info Heslo musí obsahovať: minimálne 8 znakov, najmenej jedno veľké písmeno, najmenej jedno male písmeno a najmenej jednu číslicu. Heslo nesmie byť zhodné s niektorým s desiatich naposledy použitých hesiel.